Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla audytorów wewnętrznych, pełnomocników oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie systemów zarządzania. Na szkolenia zapraszamy kadrę kierowniczą, pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych i produkcyjnych, zarówno wydelegowanych z firm, jak i osoby prywatne zainteresowane podwyższeniem kwalifikacji. Szkolimy z zakresu normy ISO 9001, standardu IATF 16949 i narzędzi jakościowych z branży motoryzacyjnej FMEA, PPAP, APQP, 8D, SPC, MSA, standardu VDA 6.3 i 6.5, normy ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC, GMP+ oraz Systemu HACCP i Dobrych Praktych Higienicznych i Produkcyjnych (GHP/GMP).
 
Organizujemy szkolenia otwarte, online (zdalne), zamknięte (dedykowane), wyjazdowe, wyjazdowo/integracyjne. Współpracujemy z międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi, które akredytują nasze szkolenia, gwarantując ich jakość. Dzięki temu uczestnicy naszych szkoleń mają możliwość otrzymania uznawanego na całym świecie certyfikatu. Szkolenia prowadzone są przed doświadczonych trenerów: konsultantów-praktyków i audytorów jednostek certyfikujących.
 
Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
 
Poniżej przedstawiamy listę aktualnie prowadzonych szkoleń oraz harmonogram:

Obszar szkolenia Temat szkolenia Termin szkolenia Czas trwania Koszt szkolenia/os. (zw. z VAT) Uwagi
ISO 9001 Podstawy Systemu Zarządzania Jakością. Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 wg harmonogramu 1 dzień

700 PLN / 1 os. 600 PLN / 1 os. online: 600 PLN

 
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 *A* wg harmonogramu 2 dni 1100 PLN / 1 os.
900 PLN / >1.os.
online: 900 PLN
Przy zgłoszeniu na oba szkolenia, koszt dla 1 os. 1200 zł, dla kolejnych 1000 zł/os
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 *A* wg harmonogramu  2 dni 1100 PLN / 1 os.
900 PLN / >1.os.
online: 900 PLN
Wytyczne normy ISO 19011:2018. Audytowanie systemów zarządzania wg harmonogramu 1 dzień 700 PLN / 1 os.
600 PLN / >1.os.
online: 600 PLN
 
HACCP Zasady GHP/GMP oraz System HACCP (minimum sanitarne, wymagane przez Sanepid) do uzgodnienia  0,5 dnia do uzgodnienia  
Wdrażanie Systemu HACCP z GHP/GMP.Praktyczna interpretacja wymagań prawa żywnościowego wg harmonogramu 1 dzień 700 PLN / 1 os.
600 PLN / >1.os.
online: 600 PLN
 
Pełnomocnik ds. Systemu HACCP *A* wg harmonogramu  2 dni 1100 PLN / 1 os.
900 PLN / >1.os.
online: 900 PLN
Przy zgłoszeniu na oba szkolenia, koszt dla 1 os. 1200 zł, dla kolejnych 1000 zł/os.
Auditor wewnętrzny Systemu HACCP *A* wg harmonogramu  2 dni 1100 PLN / 1 os.
900 PLN / >1.os.
online: 900 PLN
ISO 22000  System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018. Praktyczna interpretacja wymagań. wg harmonogramu  1 dzień 700 PLN / 1 os.
600 PLN / >1.os.
online: 600 PLN
 
 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018 *A* wg harmonogramu  2 dni 1100 PLN / 1 os.
900 PLN / >1.os.
online: 900 PLN
Przy zgłoszeniu na oba szkolenia, koszt dla 1 os. 1200 zł, dla kolejnych 1000 zł/os.
 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018 *A* wg harmonogramu  2 dni 1100 PLN / 1 os.
900 PLN / >1.os.
online: 900 PLN
IATF 16949

Skuteczne rozwiązywanie problemów metodą 8D z technikami 5WHY, Ishikawa, Pareto, burza mózgów

wg harmonogramu  1 dzień 900 PLN / 1 os.
700 PLN / >1.os.
online: 700 PLN
Przy
zgłoszeniu
na 2
szkolenia,
koszt dla 1
os. 1600
zł, dla
kolejnych
1400 zł/os
Przy
zgłoszeniu
na 4
szkolenia,
koszt dla 1
os. 2600 zł,
dla
kolejnych
 2200 zł/os.
FMEA: Analiza Rodzajów i Skutków Wad procesu wg AIAG/VDA wg harmonogramu  1 dzień 900 PLN / 1 os.
700 PLN / >1.os.
online: 700 PLN
PPAP: Proces zatwierdzania części do produkcji wg AIAG wg harmonogramu  1 dzień 900 PLN / 1 os.
700 PLN / >1.os.
online: 700 PLN
Zaawansowane planowanie jakości wyrobu APQP wg AIAG wg harmonogramu  1 dzień 900 PLN / 1 os.
700 PLN / >1.os.
online: 700 PLN
SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem do uzgodnienia 1 dzień do uzgodnienia
MSA - Analiza Systemów Pomiarowych do uzgodnienia 1 dzień do uzgodnienia
Wymagania standardu IATF 16949:2016 do uzgodnienia 1 dzień do uzgodnienia  
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg IAT16949:2016 *A* do uzgodnienia 1 dzień do uzgodnienia Przeprowadzamy również szkolenia dla Pełnomocników
Auditor Procesu według wymagań VDA 6.3 do uzgodnienia 1 dzień do uzgodnienia  
Auditor Wyrobu według wymagań VDA 6.5 do uzgodnienia 1 dzień do uzgodnienia  
 ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015. Praktyczna interpretacja wymagań. do uzgodnienia 1 dzień do uzgodnienia  
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 *A* do uzgodnienia 2 dni do uzgodnienia Przeprowadzamy również szkolenia dla Pełnomocników
ISO 45001 System Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018.Praktyczna interpretacja wymagań. do uzgodnienia 1 dzień do uzgodnienia  
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001 *A* do uzgodnienia 2 dni do uzgodnienia Przeprowadzamy również szkolenia dla Pełnomocników
Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem  Żywności i Pasz FSSC 22000 v6. Praktyczna interpretacja wymagań. do uzgodnienia 1 dzień do uzgodnienia Przeprowadzamy
również szkolenia dla
Pełnomocników i
Auditorów
wewnętrznych    
IFS Food v8. Praktyczna interpretacja wymagań. do uzgodnienia 1 dzień do uzgodnienia
BRC Food v9. Praktyczna interpretacja wymagań. do uzgodnienia 1 dzień do uzgodnienia
GMP+. Praktyczna interpretacja wymagań. do uzgodnienia 1 dzień do uzgodnienia
Zintegrowane systemy zarządzania Podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Praktyczna interpretacja wymagań wybranych norm i standardów do uzgodnienia do uzgodnienia do uzgodnienia  
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania do uzgodnienia do uzgodnienia do uzgodnienia  
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania do uzgodnienia do uzgodnienia do uzgodnienia  
           
 
Uwagi do oferty szkoleń:
*A* Szkolenia akredytowane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą (istnieje możliwość wystawienia dodatkowego certyfikatu dla uczestników szkolenia)
• Promocja dla Studentów studiów dziennych (nie łączy się z innymi promocjami): obowiązuje cena podana dla drugiej osoby.
• Przy zgłoszeniu na szkolenie stacjonarne dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych ISO 9001, ISO 22000, HACCP koszt uczestnictwa wynosi 1200 PLN (1. os.) / 1000 PLN (kolejne os.) zw. z VAT
• Przy zgłoszeniu na szkolenie online (zdalne) dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych ISO 9001, ISO 22000, HACCP koszt uczestnictwa wynosi 1000 PLN.
• Przy zgłoszeniu na 2-dniowe szkolenie z narzędzi jakościowych APQP i PPAP lub FMEA i 8D, koszt uczestnictwa wynosi 1600 PLN (1. os.) / 1400 PLN (kolejne os.) zw. z VAT.
• Przy zgłoszeniu na 4-dniowe szkolenie z narzędzi jakościowych APQP, PPAP, FMEA, 8D, koszt uczestnictwa wynosi 2600 PLN (1. os.) / 2200 PLN (kolejne os.) zw. z VAT.
 
Koszt szkoleń zamkniętych (dedykowanych) ustalany jest indywidualnie na podstawie otrzymanego zapytania.
 
Miejsce szkoleń otwartych: Wrocław (Wrocławski Park Technologiczny, Uniwersytet SWPS), online (zdalnie)
 
Miejsce szkoleń zamkniętych: siedziba klienta (cały kraj), online (zdalnie)
 
Miejsce szkoleń wyjazdowych/wyjazdowo-integracyjnych: Wrocław, Kotlina Kłodzka, Kotlina Jeleniogórska
 
Terminy szkoleń: wg harmonogramu, do uzgodnienia
 
Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje
 
Zapewniamy:
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
• Bezpłatne konsultacje mailowo lub telefonicznie w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)
 
Firmy zainteresowane szkoleniem zamkniętym (dedykowanym) w siedzibie klienta lub szkoleniem wyjazdowym/wyjazdowo-integracyjnym, prosimy o wypełnienie formularza.
(c)2022, All Rights Reserved