IATF 16949

Czym jest IATF 16949?
 Standard IATF 16949:2016 stanowi rozszerzenie normy ISO 9001:2015 o elementy dedykowane przemysłowi samochodowemu. Została opracowana przez IATF we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Normalizacji (ISO).
Norma ta określa zasady kontroli nad pracami i czynnościami świadczonymi na rzecz klienta z branży motoryzacyjnej i jego wymagań w celu uzyskania pewności, co do ich jakości. Odnosi się ona do procesów decydujących o wytworzeniu produktów, jakie dostarczają swoim klientom dostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego. Jest narzędziem umożliwiającym każdej firmie podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania.

Główne rozdziały standardu IATF 16949:
0. Wprowadzenie.
1. Zakres normy.
2. Normy powołane.
3. Terminy i definicje.
4. Kontekst organizacji
5. Przywództwo
6. Planowanie
7. Wsparcie
8. Działania operacyjne
9. Analiza wyników
10. Doskonalenie

Korzyści płynące z wdrożenia IATF 16949:
• pozwala na uzyskanie prestiżowego, międzynarodowego i uznawanego na całym świecie certyfikatu
• umożliwia dostosowanie się do wymagań branży motoryzacyjnej
• zwiększa konkurencyjność i wiarygodność w przemyśle motoryzacyjnym
• pozwala ocenić wymagania i oczekiwania klientów, dzięki czemu zwiększa ich zaufanie i zadowolenie
• gwarantuje wysoki poziom usług i jakość oferowanych wyrobów
• obniża koszty wytwarzania
• zwiększa efektywność i produktywność
• poprawia rentowność i wyniki operacyjne
• usprawnia zarządzanie
• zapobiega niezgodnościom i ogranicza straty związane ze skargami i reklamacjami
• podnosi poziom kwalifikacji pracowników poprawia organizację pracy i komunikację wewnątrz firmy
• eliminuje wielokrotne audyty certyfikujące

Jak działamy:
Etap 1
Przygotowanie wdrożenia:
• audyt wstępny (identyfikacja istniejącego systemu jakości, wstępna identyfikacja procesów)
• raport z audytu wstępnego (ocena aktualnego stanu firmy w odniesieniu do wymagań Standardu, wstępna lista dokumentacji SZJ wymaganej w firmie)
• harmonogram prac wdrożeniowych

Etap 2
Szkolenia przygotowawcze:
• dla najwyższego kierownictwa z zakresu wdrażanego Standardu
• dla Pełnomocników ds. SZJ obejmujące wymagania Standardu oraz zasady dokumentowania wdrażanego systemu

Etap 3
Dokumentowanie SZJ (przez naszych konsultantów lub Państwa pracowników pod naszym nadzorem):
• stworzenie struktury organizacyjnej i opisanie zakresu obowiązków
• identyfikacja i opisanie (mapowanie) procesów zarządzających, głównych i wspomagających
• zdefiniowanie polityki jakości i celów jakościowych dla organizacji
• opracowanie Księgi Jakości, procedur, instrukcji i kart
• określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych
• określenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających
• zastosowanie narzędzi jakościowych (FMEA, PPAP, APQP, SPC, MSA, 8D)
• weryfikacja opracowanej dokumentacji

Etap 4
Wdrożenie Systemu:
• przekazanie opracowanej dokumentacji i narzędzi jakościowych
• konsultacje w zakresie stosowania dokumentów
• wprowadzenie niezbędnych poprawek
• szkolenie pracowników z zakresu nowej dokumentacji systemowej

Etap 5
Szkolenie dla personelu odpowiedzialnego za jakość obejmujące wymagania Systemu Zarządzania wg IATF 16949:2016 oraz narzędzi jakościowych (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC, 8D)

Etap 6
Szkolenie audytorów wewnętrznych:
• wybór zespołu audytorów audytorów wewnętrznych
• szkolenie nt. wymagań Standardu i zasad przeprowadzania audytów
• sprawdzian wiadomości i wydanie certyfikatu

Etap 7
Audyt wewnętrzny:
• opracowanie planu audytów wewnętrznych
• przygotowanie i przeprowadzenie audytu
• wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Etap 8
Przegląd zarządzania:
• przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy
• ocena podjętych działań poaudytowych
• definiowanie zaleceń do doskonalenia wynikających z ustaleń z przeglądu

Etap 9
Certyfikacja:
• wybór jednostki certyfikującej i złożenie wniosku
• przygotowanie do audytu certyfikującego (audyt próbny)
• audyt certyfikujący
• przeprowadzenie niezbędnych działań korygujących wydanie certyfikatu przez jednostkę certyfikującą
• audyty nadzoru (1/rok) audyt recertyfikujący (co 3 lata)

Etap 10
Bezpłatne konsultacje: nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji mailowo lub telefonicznie.

Firmy zainteresowane wdrożeniem, szkoleniem lub konsultacją w zakresie IATF 16949 prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy.
(c)2022, All Rights Reserved