ISO 9001

Czym jest ISO 9001?
System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 jest międzynarodowym standardem dla systemów zarządzania jakością. Norma ISO 9001 należy do rodziny norm ISO serii 9000, które są uznawane na świecie za standardy wyznaczające sposób działania przedsiębiorstw w obszarze zarządzania jakością. Norma ta określa zasady kontroli nad pracami i czynnościami świadczonymi na rzecz klienta i jego wymagań w celu uzyskania pewności, co do ich jakości. Odnosi się ona do procesów decydujących o wytworzeniu produktów lub usług, jakie dostarczają swoim klientom przedsiębiorstwa. Jest narzędziem umożliwiającym każdej firmie podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów i usług poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania.

Najważniejsze normy z serii ISO 9000 (aktualnie obowiązujące):
ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia
ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością - Wymagania
ISO 9004:2018 Systemy zarządzania jakością – Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu

Główne rozdziały normy ISO 9001:2015:
0. Wprowadzenie
1. Zakres normy
2. Normy powołane
3. Terminy i definicje
4. Kontekst organizacji
5. Przywództwo
6. Planowanie
7. Wsparcie
8. Funkcjonowanie
9 Ocena funkcjonowania
10. Doskonalenie

Korzyści z wdrożenia ISO 9001:
• pozwala na uzyskanie prestiżowego, międzynarodowego i uznawanego na całym świecie certyfikatu
• umożliwia rozpoczęcie współpracy z branżą motoryzacyjną
• zwiększa szansę wygrania przetargów (posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest często warunkiem punktowanym)
• ułatwia pozyskiwanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej
• zwiększa konkurencyjność i wiarygodność na rynku
• pozwala ocenić wymagania i oczekiwania klientów, dzięki czemu zwiększa ich zaufanie i zadowolenie
• gwarantuje wysoki poziom usług i jakość oferowanych wyrobów
• obniża koszty wytwarzania
• zwiększa efektywność i produktywność
• poprawia rentowność i wyniki operacyjne
• usprawnia zarządzanie
• zapobiega niezgodnościom i ogranicza straty związane ze skargami i reklamacjami
• podnosi poziom kwalifikacji pracowników
• poprawia organizację pracy i komunikację wewnątrz firmy

Jak działamy:
Etap 1
Przygotowanie wdrożenia:
audyt wstępny (identyfikacja istniejącego systemu jakości, wstępna identyfikacja procesów)
raport z audytu wstępnego (ocena aktualnego stanu firmy w odniesieniu do wymagań normy, wstępna lista dokumentacji SZJ wymaganej w firmie)
harmonogram prac wdrożeniowych

Etap 2
Szkolenia przygotowawcze:
• dla najwyższego kierownictwa z zakresu wdrażanej normy
• dla Pełnomocników ds. SZJ obejmujące wymagania normy oraz zasady dokumentowania wdrażanego systemu

Etap 3
Dokumentowanie SZJ (przez naszych konsultantów lub Państwa pracowników pod naszym nadzorem):
• stworzenie struktury organizacyjnej i opisanie zakresu obowiązków
• identyfikacja i opisanie (mapowanie) procesów zarządzających, głównych i wspomagających
• zdefiniowanie polityki jakości i celów jakościowych dla organizacji
• określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych
• określenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających
• opracowanie Księgi Jakości, procedur, instrukcji i kart
• weryfikacja opracowanej dokumentacji

Etap 4
Wdrożenie Systemu:
• przekazanie opracowanej dokumentacji
• konsultacje w zakresie stosowania dokumentów
• wprowadzenie niezbędnych poprawek

Etap 5
Szkolenie audytorów wewnętrznych:
• wybór zespołu audytorów audytorów wewnętrznych
• szkolenie nt. wymagań normy i zasad przeprowadzania audytów
• sprawdzian wiadomości i wydanie certyfikatu

Etap 6
Audyt wewnętrzny:
• opracowanie planu audytów wewnętrznych
• przygotowanie i przeprowadzenie audytu
• wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Etap 7
Przegląd zarządzania:
• przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy
• ocena podjętych działań poaudytowych
• definiowanie zaleceń do doskonalenia wynikających z ustaleń z przeglądu

Etap 8
Certyfikacja:
• wybór jednostki certyfikującej i złożenie wniosku
• przygotowanie do audytu certyfikującego (audyt próbny)
• audyt certyfikujący przeprowadzenie niezbędnych działań korygujących
• wydanie certyfikatu przez jednostkę certyfikującą
• audyty nadzoru (1/rok), audyt recertyfikujący (co 3 lata)

Etap 9
Bezpłatne konsultacje: nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji mailowo lub telefonicznie

Firmy zainteresowane wdrożeniem, szkoleniem lub konsultacją w zakresie ISO 9001 prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy.
(c)2022, All Rights Reserved