Nadzór

Zakres:
Nadzorujemy następujące systemy zarządzania:
• System Zarządzania Jakością wg ISO 9001
• System Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej wg IATF 16949
• System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC i Pasz wg GMP+
• System HACCP wg Codex Alimentarius i polskiego Prawa Żywnościowego
• System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001
• System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001

Założenia:
Pełnomocnik to osoba, która powinna wywodzić się z kierownictwa firmy i poza dotychczasowymi obowiązkami, musi podjąć się odpowiedzialności za nadzór i doskonalenie systemu zarządzania. Ponieważ personel firmy jest zwykle obciążony bieżącymi obowiązkami, nie ma często możliwości przekazania pracownikom firmy dodatkowych obowiązków wynikających z funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością. Rozwiązaniem tego problemu może być outsorcing - powierzenie tej funkcji profesjonalnym, doświadczonym specjalistom z zewnątrz. Usługa skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie nie ma potrzeby zatrudniania pełnoetatowego pracownika do utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania.

Korzyści:
• obniżenie kosztów nadzoru nad systemem zarządzania
• odciążenie Państwa pracowników z funkcji pełnomocnika/koordynatora systemu zarządzania
• profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie systemu zarządzania
• gwarancja właściwego funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania
• zapewnienie aktualności systemu wobec zmieniających się standardów i przepisów prawa
• reprezentowanie Państwa firmy podczas auditów jednostki certyfikującej

Zakres prac:
• Nadzór nad planem audytów, szkoleń i działań korygujących/zapobiegawczych (doskonalących).
• Przeprowadzanie okresowych przeglądów zarządzania.
• Aktualizacja dokumentacji systemowej
• Propozycja działań korygujących i/lub zapobiegawczych (doskonalących)
• Reprezentowanie Państwa firmy podczas auditów jednostki certyfikującej

Firmy zainteresowane nadzorem nad systemem zarządzania, prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy.
(c)2022, All Rights Reserved