Audyt

Zakres:
Audytujemy następujące systemy zarządzania:
• System Zarządzania Jakością wg ISO 9001
• System Zarządzania Jakością dla dostawców przemysłu motoryzacyjnego wg IATF 16949
• System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC i Pasz wg GMP+
• System HACCP wg Codex Alimentarius i polskiego Prawa Żywnościowego
• System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001
• System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001

Definicja:
Audyt to efektywne i wiarygodne narzędzie zarządzania dla kierownictwa. Dostarcza informacji w postaci obiektywnych wniosków z badania organizacji, formułowanych przez niezależnych audytorów.

Cel:
• Określenie czy praca odbywa się zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami i wymaganiami
• Określenie czy system zarządzania jest skutecznie wdrożony i utrzymywany

Rodzaje prowadzonych audytów:
• audyt wewnętrzny (1. strony) - prowadzony u naszego klienta
• audyt zewnętrzny dostawcy (2. strony) - prowadzony u dostawcy naszego klienta

Korzyści:
• obniżenie kosztów okresowej oceny systemu zarządzania
• rzetelna i obiektywna ocena systemu zarządzania oraz jego poprawa
• wnikliwa ocena dostawców (spełnienie wymagań normy)
• mechanizm sterowania wykorzystywany przez kierownictwo
• spełnienie wymagań systemu zarządzania
• wykrycie i skorygowanie niezgodności
• ujawnienie silnych i słabych stron organizacji
• analiza efektywności systemu zarządzania
• zapewnienie pomocy przy utrzymaniu systemu zarządzania
• wdrożenie właściwych zachowań pracowników organizacji

Założenia:
• audyty przeprowadzamy jednorazowo lub okresowo (częstotliwość do uzgodnienia, wg Państwa oczekiwań i potrzeb, po zapoznaniu się ze specyfiką Państwa firmy),
• audytorzy oceniają bieżące funkcjonowanie systemu zarządzania w Państwa firmie, wg listy kontrolnej opracowanej na bazie audytowanego systemu
• audyty przeprowadzane są przez doświadczonych auditorów IRCA wg wymagań normy ISO 19011
• czas trwania audytu: do uzgodnienia

Zakres prac:
• Ocena stanu aktualnego
• Identyfikacja mocnych i słabych stron (niezgodności)
• Przygotowanie i przesłanie raportu z audytu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty audytu
• Propozycja działań korygujących i/lub zapobiegawczych (doskonalących)
•  Ocena wdrażanych działań korygujących i/lub zapobiegawczych

Firmy zainteresowane audytem systemu zarządzania prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy.
(c)2022, All Rights Reserved