Auditor wewnętrzny Procesu wg VDA 6.3


Temat szkolenia: Auditor wewnętrzny Procesu wg VDA 6.3

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Procesu wg VDA 6.3. Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego i wyższego szczebla wszystkich organizacji realizujących procesy audytowe według wymagań VDA 6.3. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Procesu wg VDA 6.3.

Cel szkolenia:
• Przygotowanie Auditorów, których zadaniem będzie prowadzenie auditów wewnętrznych oraz zewnętrznych u dostawców zgodnie z wymaganiami VDA,
• Nabycie znajomości i interpretacji wymagań VDA 6.3 i VDA 6.5,
• Przygotowanie, planowanie i prowadzenie auditów jakości wraz z formułowaniem niezgodności oraz sporządzaniem raportów z auditu,
• Omówienie katalogu pytań łańcucha dostaw P1 - P7 i nabycie umiejętności korzystania z niego na podstawie interpretacji i praktycznych przykładów.

Plan szkolenia:

1. Zależności między auditem systemu, procesu i wyrobu,

2. Wprowadzenie do auditowania procesów – wymagania IATF 16949 i VDA 6.3,

3. Diagram żółwia narzędziem dla analizy ryzyka,

4. Rola auditora w audicie procesu,

5. Wymagane doświadczenie auditorów,

6. Powody prowadzenia auditów,

7. Prowadzenie auditu wg standardu VDA,

8. Analiza ryzyka dla audytowanego obszaru,

9. Przygotowanie Listy kontrolnej auditu,

10. Omówienie wymagań checklisty VDA 6.3 P2- P7,

11. Przeprowadzenia auditu procesu dla wybranej sytuacji (ćwiczenie)

12. Interpretacja uzyskanych wyników,

13. Przygotowanie raportu auditu ,

14. Spotkanie zamykające,

15. Działania korygujące, zapobiegawcze, doskonalące - monitorowanie przez auditora.

16. Egzamin końcowy (VDA 6.3).


Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Cena: do uzgodnienia

Miejsce szkoleń:
• Szkolenia otwarte: Wrocław (Uniwersytet SWPS)
• Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj)

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje

Prowadzący: doświadczony konsultant z branży motoryzacyjnej z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania jakością

Zapewniamy:
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia (certyfikat Audytora wewnętrznego Procesu wg VDA 6.3 w języku polskim lub angielskim)
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
• Bezpłatne konsultacje mailowo lub telefonicznie w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Osoby zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.
(c)2022, All Rights Reserved