Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018


Temat szkolenia: Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018 zgodnie z ISO 19011:2018. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018.

Cel szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z najważniejszymi wymaganiami prawa żywnościowego, terminologią i środowiskiem norm ISO
• Omówienie zasad wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Żywności i przejścia na normę ISO 22000:2018
• Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 22000:2018 i ISO 19011:2018
• Omówienie różnic pomiędzy ISO 22000:2018 a ISO 22000:2005 i innymi systemami zarządzania
• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018
• Przygotowanie przyszłych Auditorów wewnętrznych do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji

Plan szkolenia:

 I. DZIEŃ:
1. WPROWADZENIE:
a. Pojęcie bezpieczeństwa żywności
b. Regulacje prawne dotyczące żywności

2. ISO 22000
a. Definicja ISO
b. Norma ISO 22000
c. ISO 22000 a inne systemy zarządzania
d. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
e. Procedura przejścia z ISO 22000:2005 na ISO 22000:2018

3. WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI.
a. wady i korzyści systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
b. najczęstsze problemy przy wdrażaniu i recertyfikacji systemu
c. określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych oraz wyznaczenie ryzyk i szans
d. ustanowienie polityki i celów bezpieczeństwa żywności
e. dokumentowanie systemu i prace wdrożeniowe
f. wybór i szkolenie audytorów wewnętrznych
g. audyt wewnętrzny
h. przegląd zarządzania
i. audyt zewnętrzny

4. WYMAGANIA NORMY ISO 22000:2018.
 a. omówienie zmian w normie ISO 22000:2018
b. Kontekst organizacji
c. Przywództwo
d. Planowanie
e. Wsparcie
f. Funkcjonowanie
g. Ocena funkcjonowania
h. Doskonalenie

II. DZIEŃ:
5. DEFINICJA I RODZAJE AUDYTÓW

6. AUDYT JAKO NARZĘDZIE W DOSKONALENIU SYSTEMU.
a. planowanie audytów - kiedy, jak często?
b. prowadzenie audytów w oparciu o podejście procesowe
c. dobór audytorów
d. ocena i weryfikacja audytorów
e. motywowanie audytorów
f. komunikacja audytorów z Pełnomocnikiem

7. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WG ISO 19011:2018
a. Inicjowanie auditu
b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów
c. Przygotowanie do działań auditowych
d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu
f. Zakończenie auditu
g. Przeprowadzenie działań poauditowych

8. SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH
a. wykrycie niezgodności
b. podjęcie natychmiastowych działań
c. określenie przyczyny powstawania
d. podjęcie działań długoterminowych
e. ocena i nadzór nad działaniami

9. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA
a. Skuteczne prowadzenie rozmów
b. Umiejętne sporządzanie notatek
c. Poprawne zbieranie dowodów audytowych

10. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
a. Zakres obowiązków
b. Rola audytora w procesie ciągłego doskonalenia
c. Trudności w przeprowadzaniu audytów
d. Cechy profesjonalnego audytora

11. TEST POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000:2018.


Czas trwania: 2 dni (16 godzin).
Istnieje możliwość skrócenia czasu szkolenia do 1 dnia, na życzenie klienta (przy szkoleniu dedykowanym).

Cena: 1100/900 PLN/os. zw. VAT
• Cena za 1 osobę. Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób, druga i kolejne osoby: 900 PLN zw. VAT
• Cena za uczestnictwo w szkoleniu online (zdalnym): 900 PLN/os. zw. z VAT
• Promocja dla Studentów studiów dziennych: 900 PLN/os. zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)
• Przy zgłoszeniu na szkolenie stacjonarne dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych, koszt uczestnictwa wynosi 1200 PLN (1. os.) / 1000 PLN (kolejne os.) zw. z VAT.
• Przy zgłoszeniu na szkolenie online (zdalne) dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych, koszt uczestnictwa wynosi 1000 PLN (1. os.)

Miejsce szkoleń:
Szkolenia otwarte: Wrocław (Uniwersytet SWPS), online (zdalnie)
Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj), online (zdalnie)

Termin szkolenia: wg harmonogramu, do uzgodnienia

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje

Prowadzący: Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności

Zapewniamy:
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia (certyfikat Audytora wewnętrznego SZBŻ wg ISO 22000:2018 w języku polskim lub angielskim)
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
• Bezpłatne konsultacje mailowe w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Szkolenie akredytowane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą. Istnieje możliwość wystawienia dodatkowego certyfikatu dla uczestników szkolenia

Osoby i firmy zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.
(c)2022, All Rights Reserved