Wdrażanie Systemu HACCP i GHP/GMP. Praktyczna interpretacja wymagań prawa żywnościowego.


Temat szkolenia: Wdrażanie Systemu HACCP i GHP/GMP. Praktyczna interpretacja wymagań prawa żywnościowego.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do kandydatów pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą prawa i kodeksu żywnościowego, wytycznych do Dobrych Praktyk GHP/GMP opracowywania dokumentacji systemowej oraz wdrażania Systemu HACCP i Dobrych Praktyk GHP/GMP.

Cel szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z Prawem Żywnościowym (Codex Alimentarius), Dobrymi Praktykami Higienicznymi i Produkcyjnymi (GHP/GMP) oraz rodzajami zagrożeń
• Nabycie umiejętności tworzenia dokumentacji Systemu HACCP i GHP/GMP 

Plan szkolenia:
1. WPROWADZENIE.
a. Bezpieczeństwo żywności
b. Regulacje prawne dotyczące żywności

2. SYSTEM GHP/GMP:
a. Wprowadzenie do Dobrych Praktyk
b. Ogólne reguły (zasady higieny, GMP)
• Higiena osobista
• Mycie i dezynfekcja
• Odzież ochronna
• Wymogi zdrowotne
• Szkolenia personelu
• Budynki i otoczenie
• Maszyny i urządzenia
• Zaopatrzenie w wodę
• Usuwanie odpadów
• Ochrona przed szkodnikami
c. Wymagane instrukcje
d. Rodzaje formularzy (przykłady)

3. SYSTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI HACCP.
a. Omówienie zagrożeń mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych.
• Zatrucia i zakażenia pokarmowe oraz ich najczęstsze przyczyny
• Główne choroby przenoszone drogą pokarmową
• Nosicielstwo bakterii chorobotwórczych
• Środki spożywcze najczęściej powodujące zatrucia pokarmowe
• Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne oraz ich przyczyny
b. Definicja Systemu HACCP

4. METODYKA WDRAŻANIA SYSTEMU HACCP:
a. 7 zasad wdrażania Systemu HACCP wg Codex Alimentarius
b. Projektowanie przykładowej dokumentacji wg 12 etapów wdrażania Systemu
• Sporządzenie listy wszystkich ewentualnych zagrożeń związanych z każdym etapem produkcji oraz listy wszelkich środków kontroli danego zagrożenia
• Określenie Krytycznych Punktów Kontroli
• Określenie celów i granic tolerancji dla każdego punktu krytycznego
• Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego
• Ustalenie działań korygujących
• Ustalenie procedury weryfikacji
• Prowadzenie dokumentacji i zapisów

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Cena: 600/500 PLN zw. z VAT
• Cena za 1 osobę. Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób, druga i kolejne osoby: 500 PLN zw. z VAT
• Cena za uczestnictwo w szkoleniu online (zdalnym): 500 PLN/os. zw. z VAT
• Promocja dla Studentów studiów dziennych: 500 PLN/os. zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Miejsce szkoleń:
• Szkolenia otwarte: Wrocław (Uniwersytet SWPS), online (zdalnie)
• Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj)

Termin szkolenia: wg harmonogramu, do uzgodnienia

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje

Prowadzący: Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności

Zapewniamy:
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w języku polskim lub angielskim
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
• Bezpłatne konsultacje mailowe w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Osoby i firmy zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.
(c)2022, All Rights Reserved