System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000:2018. Praktyczna interpretacja wymagań.


Temat szkolenia: System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000:2018. Praktyczna interpretacja wymagań

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do kandydatów pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą opracowywania i wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oraz poznania zmian i wymagań normy ISO 22000:2018 i dostosowanie posiadanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności do wymagań nowej normy ISO 22000:2018.

Cel szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z najważniejszymi wymaganiami prawa żywnościowego, terminologią i środowiskiem norm ISO
• Omówienie zasad wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Żywności i przejścia na normę ISO 22000:2018
• Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 22000:2018
• Omówienie różnic pomiędzy ISO 22000:2018 a ISO 22000:2005 i innymi systemami zarządzania

Plan szkolenia:

1. WPROWADZENIE:
a. Pojęcie bezpieczeństwa żywności
b. Regulacje prawne dotyczące żywności

2. ISO 22000:2018
a. Definicja ISO
b. Norma ISO 22000
c. ISO 22000 a inne systemy zarządzania
d. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
e. Procedura przejścia z ISO 22000:2005 na ISO 22000:2018

3. WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI.
a. wady i korzyści systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
b. najczęstsze problemy przy wdrażaniu i recertyfikacji systemu
c. określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych oraz wyznaczenie ryzyk i szans
d. ustanowienie polityki i celów bezpieczeństwa żywności
e. dokumentowanie systemu i prace wdrożeniowe
f. wybór i szkolenie audytorów wewnętrznych
g. audyt wewnętrzny
h. przegląd zarządzania
i. audyt zewnętrzny

4. WYMAGANIA NORMY ISO 22000.
a. omówienie zmian w normie ISO 22000:2018
b. Kontekst organizacji
c. Przywództwo
d. Planowanie
e. Wsparcie
f. Funkcjonowanie
g. Ocena funkcjonowania
h. Doskonalenie


Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Cena: 600/500 PLN zw. z VAT
• Cena za 1 osobę. Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób, druga i kolejne osoby: 500 PLN zw. z VAT
• Cena za uczestnictwo w szkoleniu online (zdalnym): 500 PLN/os. zw. z VAT
• Promocja dla Studentów studiów dziennych: 500 PLN/os. zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Miejsce szkoleń:
• Szkolenia otwarte: Wrocław (Uniwersytet SWPS), online (zdalnie)
• Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj), online (zdalnie)

Termin szkolenia: wg harmonogramu, do uzgodnienia

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje

Prowadzący: Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności

Zapewniamy:
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w języku polskim lub angielskim
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
• Bezpłatne konsultacje mailowe w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Osoby i firmy zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.
(c)2022, All Rights Reserved