Zasady GHP/GMP oraz System HACCP


Temat szkolenia: Zasady GHP/GMP oraz System HACCP (minimum sanitarne, wymagane przez Sanepid)

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do kandydatów związanych bezpośrednio z produkcją/obrotem żywności

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z Prawem Żywnościowym (Codex Alimentarius), Dobrymi Praktykami Higienicznymi i Produkcyjnymi (GHP/GMP) oraz rodzajami zagrożeń jako podstawą do przestrzegania wytycznych Systemu HACCP

Plan szkolenia:

1. SYSTEM GHP/GMP:
a. Wprowadzenie do Dobrych Praktyk
b. Ogólne reguły (zasady higieny, GMP)
• Higiena osobista
• Mycie i dezynfekcja
• Odzież ochronna
• Wymogi zdrowotne
• Szkolenia personelu
• Budynki i otoczenie
• Maszyny i urządzenia
• Zaopatrzenie w wodę
• Usuwanie odpadów
• Ochrona przed szkodnikami
c. Wymagane instrukcje
d. Rodzaje formularzy (przykłady)

2. SYSTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI HACCP.
a. Omówienie zagrożeń mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych.
• Zatrucia i zakażenia pokarmowe oraz ich najczęstsze przyczyny
• Główne choroby przenoszone drogą pokarmową
• Nosicielstwo bakterii chorobotwórczych
• Środki spożywcze najczęściej powodujące zatrucia pokarmowe
• Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne oraz ich przyczyny
b. Definicja Systemu HACCP


Czas trwania: ok. 2 godziny (do uzgodnienia)

Cena: 50 PLN/os. zw. z VAT
Minimalna cena za 1 osobę, dotyczy grupy 8 os. bez kosztów dojazdu.

Miejsce szkolenia: Siedziba klienta (cały kraj)

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Forma zajęć: wykład, dyskusja, konsultacje

Prowadzący: Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności

Zapewniamy:
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia

Firmy zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.
(c)2022, All Rights Reserved