Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg IATF 16949:2016


Temat szkolenia: Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg IATF 16949:2016

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg IATF 16949:2016, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemu Zarządzania Jakością wg IATF16949:2016. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg IATF 16949:2016.

Cel szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu IATF 16949:2016
• Omówienie różnic pomiędzy ISO/TS 16949:2009 a IATF 16949:2016
• Rozpoznanie narzędzi jakościowych specyficznych dla motoryzacji
 • Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością wg IATF 16949:2016
• Przygotowanie przyszłych Auditorów wewnętrznych do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji

Plan szkolenia:

1. WPROWADZENIE:
a. Pojęcie jakości
b. Geneza IATF 16949
c. Powiązanie z innymi normami
d. Pojęcia związane z Systemem Zarządzania Jakością

2. WYMAGANIA SPECYFIKACJI IATF 16949:2016.
a. Kontekst organizacji
b. Przywództwo
c. Planowanie
d. Wsparcie
e. Działania operacyjne
f. Analiza wyników
g. Doskonalenie
h. Narzędzia jakościowe specyficzne dla motoryzacji

3. DEFINICJA I RODZAJE AUDYTÓW

4. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WG ISO 19011:2018
a. Inicjowanie auditu
b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów
c. Przygotowanie do działań auditowych
d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu
f. Zakończenie auditu
g. Przeprowadzenie działań poauditowych

5. SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH
a. wykrycie niezgodności
b. podjęcie natychmiastowych działań
c. określenie przyczyny powstawania
d. podjęcie działań długoterminowych
e. ocena i nadzór nad działaniami

6. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA (WARSZTATY).
a. Skuteczne prowadzenie rozmów
b. Umiejętne sporządzanie notatek
c. Poprawne zbieranie dowodów audytowych

7. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
a. Zakres obowiązków
b. Rola audytora w procesie ciągłego doskonalenia
c. Trudności w przeprowadzaniu audytów
d. Cechy profesjonalnego audytora

8. TEST POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG IATF 16949:2016.


Czas trwania: 3 dni (24 godziny)

Cena: do uzgodnienia

Miejsce szkoleń:
• Szkolenia otwarte: Wrocław (Uniwersytet SWPS)
• Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj)

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje

Prowadzący: doświadczony konsultant z branży motoryzacyjnej z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania jakością

Zapewniamy:
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia (certyfikat Audytora wewnętrznego SZJ wg IATF 16949:2016 w języku polskim lub angielskim)
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
• Bezpłatne konsultacje mailowo lub telefonicznie w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Osoby zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.
(c)2022, All Rights Reserved