Skuteczne rozwiązywanie problemów metodą 8D z wykorzystaniem narzędzi 5WHY, Ishikawy, Pareto, burzy mózgów


Temat szkolenia: Skuteczne rozwiązywanie problemów metodą 8D z wykorzystaniem narzędzi 5WHY, Ishikawy, Pareto, burzy mózgów

Adresaci:
• Pracownicy działów jakości
• Pracownicy działów techniczno-technologicznych
• Pracownicy działu przygotowania produkcji
• Osoby zajmujące się praktycznymi problemami utrzymania ruchu
• Osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:
• Skutecznych metod analizy przyczyń źródłowych i rozwiązywania problemów
• Zarządzania działaniami 8 kroków
• Wykorzystania metod pracy zespołowej i narzędzi zarządzania jakością do prowadzenia nadzoru nad wyrobami niezgodnymi i działaniami doskonalącymi.

Plan szkolenia:

1. WPROWADZENIE DO TEMATYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

2. GENEZA G8D, PODSTAWOWE POJĘCIA

3. BUDOWA FORMULARZA G8D

4. Przygotowanie do G8D - ocena przypadku
• D1 Ustanowienie zespołu interdyscyplinarnego
• D2 Definiowanie problemu z wykorzystaniem metody 5W2H
• D3 Podejmowanie tymczasowych działań korygujących
• D4 Poszukiwanie źródeł problemu (Root Causes Analysis) z wykorzystaniem technik: burzy mózgów, wykresu przyczynowo-skutkowych Ishikawy i 5WHY, Diagramu Pareto
• D5 Wdrażanie działań naprawczych - długoterminowe działania korygujące
• D6 Zapobieganie ponownemu pojawianiu się problemu
• D7 Ocena skuteczności działań
• D8 Podsumowanie pracy zespołu - motywacja a efektywność pracy zespołów problemowych


Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Cena: 800/600 PLN/os. zw. z VAT
• Cena za 1 osobę. Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób, druga i kolejne osoby: 600 PLN zw. z VAT
• Cena za uczestnictwo w szkoleniu online (zdalnym): 600 PLN/os. zw. z VAT
• Promocja dla Studentów studiów dziennych: 600 PLN/os. zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)
• Przy zgłoszeniu na 2-dniowe szkolenie z narzędzi jakościowych APQP i PPAP lub FMEA i 8D, koszt uczestnictwa wynosi 1400 PLN (1. os.) / 1200 PLN (kolejne os.) zw. z VAT.
• Przy zgłoszeniu na 4-dniowe szkolenie z narzędzi jakościowych APQP, PPAP, FMEA, 8D, koszt uczestnictwa wynosi 2400 PLN (1. os.) / 2000 PLN (kolejne os.) zw. z VAT.

Miejsce szkoleń:
• Szkolenia otwarte: Wrocław (Uniwersytet SWPS), online (zdalnie)
• Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj), online (zdalnie)

Termin szkolenia: wg harmonogramu, do uzgodnienia

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, dyskusja, konsultacje

Prowadzący: doświadczony konsultant z branży motoryzacyjnej z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania jakością

Zapewniamy:
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
• Bezpłatne konsultacje mailowe w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami).

Osoby i firmy zainteresowane powyższym szkoleniem, prosimy o wypełnienie formularza.
(c)2022, All Rights Reserved