Wytyczne normy ISO 19011:2018.Audytowanie systemów zarządzania.


Temat szkolenia: Wytyczne normy ISO 19011:2018. Audytowanie systemów zarządzania.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do kandydatów pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemu Zarządzania zgodnie z ISO 19011:2018.

Cel szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania
• Zapoznanie uczestników z wytycznymi normy ISO 19011:2018
• Przygotowanie Auditorów wewnętrznych do bardziej efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji

Plan szkolenia:

1. DEFINICJA I RODZAJE AUDYTÓW

2. AUDYT JAKO NARZĘDZIE W DOSKONALENIU SYSTEMU.
a. planowanie audytów - kiedy, jak często?
b. prowadzenie audytów w oparciu o podejście procesowe
c. dobór audytorów
d. ocena i weryfikacja audytorów
e. motywowanie audytorów
f. komunikacja audytorów z Pełnomocnikiem

3. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WG ISO 19011:2018.
a. Inicjowanie auditu
b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów
c. Przygotowanie do działań auditowych
d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu
f. Zakończenie auditu
g. Przeprowadzenie działań poauditowych

4. SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH
a. wykrycie niezgodności
b. podjęcie natychmiastowych działań
c. określenie przyczyny powstawania
d. podjęcie działań długoterminowych
e. ocena i nadzór nad działaniami

5. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA
a. Skuteczne prowadzenie rozmów
b. Umiejętne sporządzanie notatek
c. Poprawne zbieranie dowodów audytowych

6. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
a. Zakres obowiązków
b. Rola audytora s procesie ciągłego doskonalenia
c. Trudności w przeprowadzaniu audytów
d. Cechy profesjonalnego audytora


Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Cena: 600/500 PLN zw. z VAT
• Cena za 1 osobę. Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób, druga i kolejne osoby: 500 PLN zw. z VAT
• Cena za uczestnictwo w szkoleniu online (zdalnym): 500 PLN/os. zw. z VAT
• Promocja dla Studentów studiów dziennych: 500 PLN/os. zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Miejsce szkoleń:
• Szkolenia otwarte: Wrocław (Uniwersytet SWPS), online (zdalne)
• Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj), online (zdalne)

Termin szkolenia: wg harmonogramu, do uzgodnienia

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje

Prowadzący: Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania jakością

Zapewniamy:
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w języku polskim lub angielskim
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
• Bezpłatne konsultacje mailowe w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Osoby i firmy zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.
(c)2022, All Rights Reserved