Podstawy Systemu Zarządzania Jakością. Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015


Temat szkolenia: Podstawy Systemu Zarządzania Jakością. Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do kandydatów pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą podstaw zarządzania jakością, wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 oraz poznania zmian i wymagań normy ISO 9001:2015.

Cel szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania jakością
• Omówienie etapów wdrażania Systemu Zarządzania Jakością
• Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 9001:2015

Plan szkolenia:

1. WPROWADZENIE:
a. Pojęcie jakości
b. Definicja ISO
c. Norma ISO 9001
d. Certyfikat ISO 9001

2. WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.
a. wady i korzyści systemu zarządzania jakością
b. najczęstsze problemy przy wdrażaniu i recertyfikacji systemu
c. określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych oraz wyznaczenie ryzyk i szans
d. ustanowienie polityki i celów jakości
e. dokumentowanie systemu i prace wdrożeniowe
f. wybór i szkolenie audytorów wewnętrznych
g. audyt wewnętrzny
h. przegląd zarządzania
i. audyt zewnętrzny

3. ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.
a. Orientacja na klienta
b. Przywództwo
c. Zaangażowanie ludzi
d. Podejście procesowe
e. Ciągłe doskonalenie
f. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
g. Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami

4. WYMAGANIA NORMY ISO 9001.
a. Kontekst organizacji
b. Przywództwo
c. Planowanie
d. Wsparcie
e. Funkcjonowanie
f. Ocena funkcjonowania
g. Doskonalenie


Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Cena: 600/500 PLN zw. z VAT
• Cena za 1 osobę. Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób, druga i kolejne osoby: 500 PLN zw. z VAT
• Cena za uczestnictwo w szkoleniu online (zdalnym): 500 PLN/os. zw. z VAT
• Promocja dla Studentów studiów dziennych: 500 PLN/os. zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Miejsce szkoleń:
• Szkolenia otwarte: Wrocław (Uniwersytet SWPS), online (zdalnie)
• Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj), online (zdalnie)

Termin szkolenia: wg harmonogramu, do uzgodnienia

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje

Prowadzący: Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania jakością

Zapewniamy:
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w języku polskim lub angielskim
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
• Bezpłatne konsultacje mailowe w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Osoby i firmy zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.
(c)2022, All Rights Reserved