FMEA: Analiza Rodzajów i Skutków Wad procesu (PFMEA) wg nowego podręcznika AIAG/VDA


Temat szkolenia: FMEA: Analiza Rodzajów i Skutków Wad procesu (PFMEA) wg nowego podręcznika AIAG/VDA

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie i optymalizację procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa oraz zajmujących się rozwojem systemów zarządzania jakością

Cel szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z istotą, celem i metodyką tworzenia FMEA procesu
• Przedstawienie schematu analizy FMEA oraz różnych jej zastosowań na konkretnych przykładach
• Uzyskanie praktycznych informacji pozwalających na samodzielne opracowywanie skutecznych i poprawnych formalnie planów kontroli.
• Poznanie dobrej praktyki w zakresie opracowywania i nadzorowania planów kontroli.

Plan szkolenia:

1. FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS - WPROWADZENIE:
a. definicja
b. zastosowanie
c. korzyści

2. TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE FMEA.
a. Diagram Ishikawy
b. Analiza (Diagram) Pareto
c. Burza mózgów
d. 5 x Why

3. OMÓWIENIE WYMAGAŃ NOWEGO PODRĘCZNIKA FMEA

4. METODOLOGIA TWORZENIA FMEA:
a. standardowy formularz FMEA
b. wykonanie FMEA dla wybranego procesu
c. dyskusja i konsultacje

5. PLANY KONTROLI:
a. Cel stosowania planów kontroli (planów nadzoru).
b. Charakterystyki specjalne i plany kontroli
c. Wytyczne w zakresie opracowywania planów kontroli
d. Elementy planu kontroli. Stosowane opisy i oznaczenia.


Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Cena: 800/600 PLN/os. zw. z VAT
• Cena za 1 osobę. Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób, druga i kolejne osoby: 600 PLN zw. z VAT
• Cena za uczestnictwo w szkoleniu online (zdalnym): 600 PLN/os. zw. z VAT
• Promocja dla Studentów dziennych: 600 PLN/os. zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)
• Przy zgłoszeniu na 2-dniowe szkolenie z narzędzi jakościowych APQP i PPAP lub FMEA i 8D, koszt uczestnictwa wynosi 1400 PLN (1. os.) / 1200 PLN (kolejne os.) zw. z VAT.
• Przy zgłoszeniu na 4-dniowe szkolenie z narzędzi jakościowych APQP, PPAP, FMEA, 8D, koszt uczestnictwa wynosi 2400 PLN (1. os.) / 2000 PLN (kolejne os.) zw. z VAT.

Miejsce szkoleń:
• Szkolenia otwarte: Wrocław (Uniwersytet SWPS), online (zdalnie)
• Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj), online (zdalnie)

Termin szkolenia: wg harmonogramu, do uzgodnienia

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje

Prowadzący: doświadczony konsultant z branży motoryzacyjnej z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania jakością

Zapewniamy:
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
• Bezpłatne konsultacje mailowe w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Osoby i firmy zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.
(c)2022, All Rights Reserved