System Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg normy ISO 45001:2018. Praktyczna interpretacja wymagań.


Temat szkolenia: System Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg normy ISO 45001:2018. Praktyczna interpretacja wymagań.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do kandydatów pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą podstaw prawa BHP, wdrażania Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001 oraz poznania wymagań normy ISO 45001:2018, a także zmian względem PN/OHSAS 18001.

Cel szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z podstawami prawa BHP
• Omówienie zasad wdrażania i zarządzania Systemem Zarządzania BHP
• Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 45001:2018
• Omówienie różnic w normach ISO 45001:2018 i PN/OHSAS 18001

Plan szkolenia:

1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY:
a. norma ISO 45001
b. terminologia i definicje
c. powiązania i integracja z innymi systemami zarządzania
d. obowiązujące dyrektywy i ustawy
e. wdrażanie systemu zarządzania BHP
f. procedura przejścia z PN/OHSAS 18001 na ISO 45001:2018

2. WYMAGANIA NORMY ISO 45001.
a. porównanie zmian w normie ISO 45001:2018 i PN/OHSAS 18001
b. Kontekst organizacji
c. Przywództwo
d. Planowanie
e. Wsparcie
f. Funkcjonowanie
g. Ocena funkcjonowania
h. Doskonalenie


Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Cena: do uzgodnienia

Miejsce szkoleń:
• Szkolenia otwarte: Wrocław (Uniwersytet SWPS), online (zdalnie)
• Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj), online (zdalnie)

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje

Prowadzący: Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania BHP

Zapewniamy:
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w języku polskim lub angielskim
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
• Bezpłatne konsultacje mailowe w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Osoby i firmy zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.
(c)2022, All Rights Reserved