Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015


Temat szkolenia: Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015.

Cel szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z podstawami prawa środowiskowego
• Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 14001:2015 i ISO 19011:2018
• Omówienie zasad wdrażania i zarządzania Systemem Zarządzania Środowiskowego
• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
• Przygotowanie przyszłych Auditorów wewnętrznych do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji

Plan szkolenia:

I. DZIEŃ:
1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO:
a. norma ISO 14001
b. terminologia i definicje
c. powiązania i integracja z innymi systemami zarządzania
d. obowiązujące dyrektywy i ustawy
e. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego

2. WYMAGANIA NORMY ISO 14001.
a. Kontekst organizacji
b. Przywództwo
c. Planowanie
d. Wsparcie
e. Funkcjonowanie
f. Ocena funkcjonowania
g. Doskonalenie

II. DZIEŃ:
3. DEFINICJA I RODZAJE AUDYTÓW

4. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WG ISO 19011.
a. Inicjowanie auditu
b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów
c. Przygotowanie do działań auditowych
d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu
f. Zakończenie auditu
g. Przeprowadzenie działań poauditowych

5. SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE NIEZGODNOŚCI POAUDYTOWYCH
a. wykrycie niezgodności
b. podjęcie natychmiastowych działań
c. określenie przyczyny powstawania
d. podjęcie działań długoterminowych
e. ocena i nadzór nad działaniami

6. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA (WARSZTATY).
a. Skuteczne prowadzenie rozmów
b. Umiejętne sporządzanie notatek
c. Poprawne zbieranie dowodów audytowych

7. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO (PRZYKŁADY)
a. Zakres obowiązków
b. Rola audytora w procesie ciągłego doskonalenia
c. Trudności w przeprowadzaniu audytów
d. Cechy profesjonalnego audytora

8. TEST POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG ISO 14001:2015.


Czas trwania: 2 dni (16 godzin).
Istnieje możliwość skrócenia czasu szkolenia do 1 dnia, na życzenie klienta (przy szkoleniu dedykowanym).

Cena: do uzgodnienia

Miejsce szkoleń:
Szkolenia otwarte: Wrocław (Uniwersytet SWPS), online (zdalnie)
Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj), online (zdalnie)

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje

Prowadzący: Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania środowiskowego

Zapewniamy:
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia (certyfikat Audytora wewnętrznego SZŚ wg ISO 14001 w języku polskim lub angielskim)
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
• Bezpłatne konsultacje mailowe w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Szkolenie akredytowane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą. Istnieje możliwość wystawienia dodatkowego certyfikatu dla uczestników szkolenia.

Osoby i firmy zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.
(c)2022, All Rights Reserved